มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่บ้านราชาวดี

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ จำนวน 124 ชุด ประกอบด้วย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ น้ำยาทำความสะอาดพื้น หน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น และเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี จ.นนทบุรี โดยมี คุณศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ และคุณพรพรรณ คำเพิ่มพูล ผู้ปกครองบ้านราชาวดีหญิง เป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เนื่องจากความยากลำบากในการบริจาค ทำให้จำนวนผู้บริจาคและปริมาณการบริจาคลดลงในช่วงสถานการณ์โควิด-19


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขอเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่บ้านราชาวดี เพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน