มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาลมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 25,000 ซอง เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท ให้แก่ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สนับสนุนโครงการเราคือครอบครัวเดียวกัน ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานคร นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น.


#ขอเป็นสะพานบุญ #เจือจุนคนทุกข์ยาก #ยึดมั่นปณิธาน #แทนคุณแผ่นดิน