"ร่วมเป็นสะพานบุญ บริจาคเงินกับมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์ กลับคืนสู่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างแท้จริง"

โครงการของเรา

Featured Box Image

ด้านการศึกษา

การให้โอกาสการศึกษา จะช่วยขจัดปัญหาความยากจน

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านพัฒนาสังคม

แบ่งปันแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก สร้างโอกาสความเท่าเทียม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านสาธารณสุข

ยกระดับการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม...

โครงการที่ผ่านมา


ก้าวสู่ปีที่ 15 แห่งการตอบแทนสังคม แทนคุณแผ่นดิน

ข่าวสารและกิจกรรม

Featured Box Image

มอบทุนการศึกษาแพทย์สตรี รุ่นที่ 2 ปี2564

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ทูลถวายถุงยังชีพ 1,000 ชุด แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อช่วยภัยน้ำท่วม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบถุงยังชีพ ช่วยภัยน้ำท่วม จ.นครนายก

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

รับมอบเงินสมทบมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบยิปซัมสร้างแผงกั้นเตียง รพ.สนาม รักษ์คนสาคร

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ทุนการศึกษา ต่อทุนชีวิต

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบน้ำดื่ม ให้แก่โครงการจิตอาสาพระราชทาน

เพิ่มเติม...